Laguku

Monday, 10 December 2012

Nota TajwidHukum Nun Mati dan Tanwin 
Nun Mati dan Tanwin bagi Izhar Halki,Ikhfa' hakiki dan Iqlab
                                                                                       
Nun mati dan tajwid bagi Idgham
#Bagi Izhar tanda tanwinnya yang berbaris hadapan  dalam Rasm Uthmani ialah bertanda 69,manakala tanwin bagi selain
hukum Izhar iaitu Idgham ma'al ghunnah serta idgham bila ghunnah, dan ikhfa' ialah berbentuk 99,tetapi bagi iqlab akan disertakan dengan huruf mim kecil di selepasnya.Bagi tanwin bagi baris hadapan dan bawah bagi Izhar pula ialah berbentuk selari manakala tanwin baris atas dan bawah bagi igham ma'al ghunnah,idgham bila ghunnah dan ikhfa' pula ialah selari tetapi bagi Iqlab pula digantikan mim kecil pada tanwin dengan menjadikannya berbaris atas atau bawah tetapi disertakan mim kecil di selepasnya.Anda boleh merujuk contoh di atas.
Hukum Mim Mati
Hukum Mim mati

No comments:

Post a Comment